Zendings(com)missie

 

Wie zijn we en wat doen we?

 

 

Wie zijn we?

De zendingscommissie van de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis is een zelfstandige commissie die zich inzet voor het zendingswerk in binnen- en buitenland.

 

Wat doen wij als zendingscommissie?

Wij ondersteunen projecten met als doel het ware evangelie te verspreiden aan niet christenen en christenen in alle landen en streken van de wereld.

 

Wat is ons doel?

Het doel van de zendingscommissie is een bijdrage te leveren aan degenen (mensen en organisaties) die zich inzetten voor de verkondiging van het evangelie om zodoende meer mensen kennis te laten maken met het Christelijke geloof met als uiteindelijk doel deze tot geloof te laten komen.

 

Onze taak?

De belangrijkste taak van ons en onze kerk is (wereld)evangelisatie, een tijdelijke noodzakelijkheid.

 

Hoe willen we dit bereiken?

De zendingscommissie ondersteunt een groot aantal verschillende projecten in binnen- en buitenland. Deze ondersteuning bestaat zowel uit het beschikbaar stellen van financiŽle middelen, maar een minstens zo belangrijke plaats is ingeruimd voor geestelijke ondersteuning door gebed en communicatie. Hiervoor wordt ook een groot beroep op de gemeente gedaan.

Waar komen de financiŽle middelen vandaan?
De zendingscommissie kan zich verheugen in een groot aantal mensen die jaarlijks een vrijwillige financiŽle bijdrage leveren om het zendingswerk uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn er in de portalen van de Gereformeerde Kerk aan het Singel te Zwartluis, zendingsbusjes geplaatst waarin gemeenteleden veelal wekelijks een bijdrage doen. Circa tweemaal per jaar is er een collecte in de Eredienst gereserveerd voor een speciaal doel van de zendingscommissie.

Andere bronnen van inkomsten zijn de enthousiaste giften van gemeenteleden en er worden acties georganiseerd voor een specifieke doelen.

Klik hier voor de laatste jaarrekening.

Hoe werken wij?

Wij willen u stimuleren, adviseren en assisteren.

Middels de kerkbode, gebedsbrieven en nieuwsbrieven informeren over onze zendelingen in binnen- of buitenland.

Welke bijdrage kan ik leveren?

Bidden!

Allereerst kunt u zich inschrijven voor de gebeds- en nieuwsbrieven van zendelingen die door ons ondersteund worden. Het meebidden is een van de belangrijkste ondersteuningen die zendelingen nodig hebben. Zij ervaren hier grote kracht uit.

FinanciŽle bijdrage.

U kunt ons ondersteunen door een bijdrage over te maken op ons bank rekeningnummer 90.59.02.181 t.n.v. Zending Gereformeerde Kerk in Zwartsluis. Indien u dit graag aan een specifiek project wilt toekennen, dan kunt u dit bij de overboeking vermelden. Ook kunt u de zendingscommissie een toezegging doen om bijvoorbeeld iedere maand, kwartaal, half jaar of jaar een bepaald bedrag over te maken.
Wilt u dit doen, stuur dan even een e-mail met hierin uw gegevens en hoeveel en hoe vaak per jaar u dit bedrag gaat overmaken.
Wij kunnen dan namelijk uw toegezegde bijdrage meenemen in onze begroting.

  • Indien u ons al ondersteunt, maar wij nog geen toezegging van u hebben ontvangen hoeveel en hoe vaak u geld over wilt maken, ontvangen wij ook graag een e-mail van u. Uiteraard zijn wij u al dankbaar voor uw bijdrage.

  • Indien u de bijdrage wilt wijzigen, ontvangen wij ook graag een e-mail van u met het gewijzigde bedrag.

Wie zitten er in het bestuur van de zendingscommissie?


Voorzitter
Jan Rien van der Stouwe

FinanciŽn en secretariaat
Jan en Gera Timmerman

Projecten
Bernadette Leenman