Projecten

Hieronder vindt u een overzicht van de door ons gesteunde projecten..

 


 

Lise in Chili  Lees meer>

Diensten met Belangstellenden  Lees meer>

Familie Koshy

De Familie Koshy wordt al jaren ondersteund vanuit de Gereformeerde Kerk uit Zwartsluis. Lees meer>

Zoli in Roemenië  Lees meer>


Lise in Chili

Lise gaat trouwen!!

(Klik voor groter formaat!)

"In november 2005 ging ik voor het eerst naar Chili om daar voor een half jaar een intensieve zendingstraining te volgen bij Operatie Mobilisatie en met kinderen en jongeren in sociaal risico te werken. Deze tijd had veel in me losgemaakt en veranderd, waardoor ik besloot om terug te gaan en verder te werken met de Chileense kinderen en jongeren".

In OM Chili coördineer ik vooral het kinderwerk wat we doen in twee kindertehuizen met elk zo’n 50 kinderen die niet thuis kunnen wonen omdat ouders te arm zijn, instabiel, in de gevangenis zitten, in de prostitutie werken, verslavingsproblemen hebben en er sprake kan zijn van misbruik en geweld. We doen programma’s in de tehuizen waarin we de kinderen vertellen over God, dat ze geliefd en waardevol voor Hem zijn en er hoop is voor hun toekomst. Ook willen we dat weerspiegelen in activiteiten, tijd met ze door te brengen en waar mogelijk ook in materieel opzicht bij te dragen. Ik werk samen met Chilenen en buitenlandse studenten uit ons intensieve trainingsprogramma die we tegelijkertijd trainen in het werk en helpen hun plek te vinden in Gods koninkrijk’.


Klik voor een vergroting

Nieuwsbrieven:

Januari 2014 (PDF)

April 2013 (PDF)

December 2012 (PDF)

September 2012 (PDF)

Maart 2012 (PDF)

December 2011 (PDF)

Mei 2011 (PDF)

Maart 2011 (PDF)

November 2010 (PDF)

September 2010 (PDF)

Juni 2010 (PDF)

Maart 2010 (PDF)

Januari 2010 (PDF)

November 2009 (PDF)

September 2009 (PDF)

Terug naar boven>


Diensten met Belangstellenden

Diensten met belangstellenden is een stichting die al vanaf 1963 iedere zondagavond laagdrempelige diensten organiseert in het hartje van Amsterdam.

Het is geen kerkgenootschap, maar een organisatie naast de bestaande kerken, bedoeld voor mensen die zich om een of andere reden (nog) niet willen binden aan een kerk.
De avonddiensten vinden plaats in de Engelse kerk op de Begijnhof in Amsterdam. De stichting wil het evangelie delen met hen die zoekende zijn.
Iedereen is welkom in de diensten. En vooral zij die nauwelijks een binding voelen met de kerk en daar ondertussen geen vrede mee hebben.
Ook jonge mensen, die tijdelijk in de stad wonen, kunnen hier ongedwongen naar de kerk gaan. De vele vrijwilligers van de stichting hopen in de diensten iets te laten zien van Gods hart voor alle mensen in het hartje van onze hoofdstad.
Naast de avonddiensten organiseert DmB ook Bijbelkringen, catechisatie en een kerstnachtdienst in het Concertgebouw.

Het werk van Dienst met Belangstellenden wordt evenwel geheel bekostigd vanuit giften. De huidige predikant is Ds. Robert-Jan van Amstel.

Zie ook http://www.dmbamsterdam.nl/


(klik op de foto voor een vergroting)Familie Koshy
- India

De Gereformeerde Kerk in Zwartsluis ondersteunt sinds 1992 Augustine en Omana Koshy in hun werk als zendelingen in hun thuisland India.

Augustine Koshy werkt al vanaf 1971 voor Operatie Mobilisatie. In het team van OM India heeft Augustine de volgende taken:

Directeur van de ‘Good Shepherd Community Church Pastors Training'

‘De Good Shepherd Community Church in India heeft 800 voorgangers, meestal afkomstig van het platteland. Ze hebben weinig tot geen theologische achtergrond. Daarom organiseren we voor hen twee keer per jaar in de lokale taal vijfdaagse seminars als basisopleiding. Door het volgen van de seminars kan een pastor in twee jaar een certificaat halen en na vier jaar een diploma.’

Decaan van de ‘International College of Cultural Studies’

‘We trainen jongeren in discipelschap en in de bediening van gemeentestichting. In India zijn er meer dan 500 jongeren die deze opleiding doen. Het is een zogenoemd ‘on-the-job’ training. We bieden ‘Bachelor of Theology’ en ‘Master of Divinity’ programma's. Ik ben decaan van de opleiding en voltijds docent aan de opleiding.’

Predikant van plaatselijke gemeente

‘Naast directeur en decaan, ga ik ook als predikant voor in de plaatselijke gemeente.’

Omana Koshy, de vrouw van Augustine, werkt sinds 1974 voor Operatie Mobilisatie. Omana is binnen de ‘International College of Cultural Studies’ betrokken bij het geven van onderwijs, het verlenen van pastoraat en in de gebedsbediening.

Augustine en Omana zijn in 1982 getrouwd en hebben twee dochters: Jemy Ann Augustinus studeert voor verpleegkundige en Jenny Mercy Augustinus is afgestudeerd in 2009 als arts en loopt momenteel stage op het Christelijk Medisch College in Vellore.

Klik voor een vergroting
India komt tot geloof (pdf)

Koshy nieuwsbrief 2005 (pdf)

Update OM India oktober 2005 (pdf)
Belevenissen van een Filmploeg van OM India (pdf)
Verhaal rond Psalm 23 (pdf)
Jaarrapport India 2006 (pdf)
Afstudeer ceremonie maart 2006 (pdf)
Nieuwsbrief Connect+ januari 2007 (pdf)
Nieuwsbrief Koshy december 2007 (pdf)
Nieuwsbrief Koshy maart 2008 (pdf)
Nieuwsbrief OM India 2010 (pdf)

Terug naar boven>Zoli – Roemenië
 

De Werkgroep Roemenië van de Gereformeerde Kerk heeft in 2007 in de gemeente van Hoghiz Zoltan Szila'gyi ontmoet, ook wel Zoli genoemd. Een jongeman van 20 jaar met het verlangen om theologie te gaan studeren, om vervolgens predikant te kunnen worden. Zoli is al vanaf zijn achtste jaar de man des huizes, omdat zijn vader op jonge leeftijd is overleden.  

In september 2008 is Zoli begonnen aan de theologische faculteit van Cluj. Hij stort zich helemaal op de studie en heeft er veel voor over. Studeren is echter ook in Roemenië een dure aangelegenheid. Zoli heeft ongeveer € 200,- per maand nodig voor deze studie. Ter vergelijking: een gemiddeld inkomen ligt momenteel op ca. € 300,- per maand. Voor Zoli’s moeder is het dan ook niet mogelijk de studie te betalen. Door tijdens de zomermaanden bij een vriend van dominee Aba Sylvester in Duitsland te werken, kan Zoli een deel van zijn studie zelf betalen, maar toch kwam hij maandelijks zo’n € 75,- tekort.                                              

Daarom heeft de werkgroep Roemenië het initiatief genomen tot financiële ondersteuning van Zoli. De Zendingscommisie heeft het verzoek van de Werkgroep om te komen tot een Studiefonds Zoli uiteindelijk opgepakt en besloten om Zoli voor de tijd van zijn studie te ondersteunen met een bedrag van € 50,- per maand. Naast de bijdrage van de Zendingscommissie, heeft de Werkgroep Roemenië een aantal individuele gemeenteleden bereid gevonden om het geheel rond te maken, zodat Zoli zijn studie kan vervolgen en zich in de toekomst als predikant kan inzetten voor het verspreiden van het evangelie.  

In april 2009 heeft een delegatie van de werkgroep Roemenië een bezoek gebracht aan de gemeenten van Hoghiz en Ludus en zijn zij tevens op bezoek geweest bij Zoli:

 Op de terugreis hebben we nog een bezoek gebracht aan Zoli, in de prachtige oude Reformatorische Theologische Faculteit in Cluj. Zoli woont met twee andere studenten op een kamer van ongeveer 2 meter breed en 5 meter lang, met daarin een stapelbed van 60 centimeter breed en aan de andere kant een 1 persoonsbed van dezelfde afmeting. In de kamer is er achter een schot een ruimte, waar zich een wasbak bevindt, en aan een schuine tafel wordt het huiswerk gemaakt. Waarschijnlijk om beurten, omdat er anders niet genoeg ruimte is. Op de gang zijn de douche en toiletruimte. Zoli was zichtbaar ontroerd door ons bezoek en de steun die hij vanuit Zwartsluis mag ontvangen. Met een gebed hebben wij afscheid genomen.


Klik voor een vergroting

Zie ook: Homepage Kerk