Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus,
om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.

Efeze 2 : 10